Når smykker lages av metall, brukes det ofte edelmetall. Dette er en samlebetegnelse på metaller som er slitesterke og lite reaktive for korrosjon og oksidasjon, i motsetning til de fleste andre metaller.

Eksempler på edelmetaller er sølv, gull, platina og rhodium. Andre metaller som ofte brukes i smykker er bronse, kobber, tambak og stål. Metallene er ofte legerte for å få frem egenskaper som er mer gunstige når de brukes i kombinasjon med smykker. Dette for at smykkene skal bli sterkere, tåle mer uten å korrodere og beholde glans. En legering er en kombinasjon av to eller flere grunnstoffer hvor minst ett av stoffene skal være et metall.

Sølv

Sølv har vært brukt av mennesker siden omtrent 5000 år før vår tidsregning. Sølv har tidvis vært like populært og verdifullt som gull. Sølvets kjemiske symbol Ag kommer fra det latinske navnet argentum, som igjen stammer fra sanskrit argunas – som betyr “skinnende”. Sølv er et mykt metall som er litt hardere enn gull og har en metallisk hvit glans. Rent sølv er svært mykt. Fordi sølvet er så mykt, må det behandles med andre metaller når det skal brukes til smykker. Det vanligste er å bruke kobber. Sølvstandarden i smykkeindustrien er sølv sterling som betyr 92,5 % sølv og 7,5 % kobber.

Gull

Gull var også et av de første metallene som ble bearbeidet av mennesker. På grunn av at det forekom i ren naturlig form, var det enkelt å bearbeide. Gullet ble oppdaget for omtrent 7000 år siden av egyptere og sumerere. Gull er historisk sett blitt brukt som økonomisk verdimåler og som et symbol for status. Omtrent 5000 år før vår tidsregning utformet egypterne smykker i gull. Det eldste gullsmykket man kjenner til i dag stammer fra gravkammeret til farao Menes, 3100 år før vår tidsregning. Gull har fascinert menneskeheten i tusenvis av år. Metallet har hatt stor innflytelse på menneskets historie. Gulljakt har ført til nye geografiske oppdagelser og erobringer. Det kjemiske symbolet Au er en forkortelse av det latinske aurum som betyr “skinnende morgengry”.

Bronse

Bronse er fellesbetegnelsen på en gruppe kobberlegeringer. I bronsealderen brukte de rikeste bronse for å vise sin velstand med smykker og armbånd.

Rhodium

Rhodium er et hardt, sølvhvitt transisjonsmetall som er ekstremt reflekterende og bestandig mot korrosjon. Brukes som et reflekterende sjikt på smykker.

Platina

Platina kommer fra spansk og betyr det lille sølvet. Platina var kjent av de innfødte i Sør-Amerika før de første europeerne kom til kontinentet. Man har funnet spor av platina i smykker fra Egypt, og man estimerer at smykkene er 3000 år gamle. Platina blir i dag ofte brukt som et alternativ til hvitt gull. Metallet har en seigere kvalitet og er dyrere enn gull.

Tambak

Tambak er en legering av 10 % sink og 90 % kobber, og iblant brukes det messing. Tambak brukes til å lage rimelige smykker.

Messing

Messing er en legering med kobber og sink. Innholdet av sink er 10-40 %. Det er et slitesterkt materiale med en gylden overflate og er mye brukt til dekor og smykker.